Gyoza Gyoza Gyoza      餃子パーティーGyuza Gyoza Gyoza

            

        ☆ Gyoza Party ・・・・・餃子を作ったり,食べたり大いに楽しんだ!
                                              The members really enjoyed cooking and tasting Gyoza!  
              
  
          
   ☆ Show & Tell ・・・・・各自が持ってきた品物にまつわるショートスピーチをしました。
                                            Every member made a short speech about his or her memorable goods.
                       
            


    
     

ホームページに戻る